Geschreven door 4:22 pm Onderhoud

De VvE en het appartementencomplex: niet altijd een goed huwelijk

Ieder appartementencomplex in Nederland heeft een vereniging van eigenaren, oftewel een VvE. De VvE bestaat uit alle huiseigenaren binnen het complex en is verantwoordelijk voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de huiseigenaren, maar soms ook individuele belangen die van invloed zijn op het complex als geheel.

Het bestuur van de VvE bestaat doorgaans eveneens uit leden van de VvE, maar lang niet altijd verloopt dit zoals men zou willen. Omdat iedereen naast zijn of haar taken binnen de VvE ook andere verantwoordelijkheden heeft, laat het bestuur soms te wensen over.

Met een professionele VvE beheerder kan dit ondervangen worden.

Het werk van een VvE beheerder

Een VvE beheerder is een professionele partij die het bestuur van een VvE geheel of gedeeltelijk overneemt. Het verschilt per VvE welke taken de beheerder op zich neemt.

Het is vrij gebruikelijk dat de beheerder een plek krijgt in het bestuur en soms zelfs het gehele bestuur overneemt.

Hierbij draagt de beheerder zorg voor administratieve zaken, financieel beheer, bouwkundige rapporten, het meerjarenonderhoudsplan en onderhouden van contact met bijvoorbeeld verzekeraars, derde partijen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan het complex en de gemeente.

Omdat er met een VvE beheerder een partij aanwezig is met rijke ervaring in het besturen van de VvE die bovendien als hoofdtaak heeft de VvE te besturen, is de kans op fouten en misrekeningen met een beheerder veel kleiner.

Zonder VvE beheerder sneller fouten

Zonder VvE beheerder gaat er regelmatig iets mis. Of het nu gaat om een appartementencomplex of een nieuwbouwproject: op ieder moment is het belangrijk om alle bestuurstaken correct en adequaat uit te voeren.

Een groot deel van de Nederlandse VvE’s, van een VvE in Rotterdam tot een VvE in Groningen, heeft te maken met (financiële) problemen die vaak relatief eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden.

Met een VvE beheerder kunnen experts de begroting opmaken, het meerjarenonderhoudsplan opstellen, de administratie bijhouden en soms ook betere contracten sluiten met bijvoorbeeld aannemers.

Zo komen taken die eigenlijk een expert nodig hebben niet langer te liggen bij leden van de VvE die hiervoor niet geschoold zijn.

Het wordt daarom ook sterk aan te raden om minimaal regelmatig advies in te winnen bij een ervaren VvE beheerder.

Close